تینا پاکروان يه عكس يادگارى از زمان جشنواره پارسال.ممنون از شما دو عزيز كه در اكران و ساخت فيلم نيمه شب اتفاق افتاد و خانه كاغذى همراه من بوديد.آيدا و آرين عزيز class=
يه عكس يادگارى از زمان جشنواره پارسال.ممنون از شما دو عزيز كه در اكران و ساخت فيلم نيمه شب اتفاق افتاد و خانه كاغذى همراه من بوديد.آيدا و آرين عزيزثبت دیدگاه شما