سجاد افشاریان گفتم همين 
اين شكلى كه مى شوى 
به طرح ِ زيبايى مُدام 
انگار عليزاده و كلهر و لطفى 
در جان من زخمه مى زنند
....
شبِ روح نوازِ كلهر ❤️
عكس از 
@hoseinhajibabaei عزيز class=
گفتم همين اين شكلى كه مى شوى به طرح ِ زيبايى مُدام انگار عليزاده و كلهر و لطفى در جان من زخمه مى زنند .... شبِ روح نوازِ كلهر ❤️ عكس از @hoseinhajibabaei عزيزثبت دیدگاه شما