سجاد افشاریان ديدن اين فيلم حيرت انگيز، تاثيرگذار و تفكر برانگيز به شدت توصيه مى شود 
____
‎سانس هاي اكران مستند سينمايي "انحصار ورثه " به كارگرداني محمدعلي شعباني در دهمين دوره جشنواره سينماحقيقت 
سالن ١ پرديس چارسو
‎چهارشنبه ٩٥/٠٩/١٧ ‎ساعت ٢١-٢٢:٣٠
‎٦٥ دقيقه ‎سالن ٤ پرديس چارسو ‎جمعه ٩٥/٠٩/١٩
‎ساعت : ١٦-١٧:٣٠ class=
ديدن اين فيلم حيرت انگيز، تاثيرگذار و تفكر برانگيز به شدت توصيه مى شود ____ ‎سانس هاي اكران مستند سينمايي "انحصار ورثه " به كارگرداني محمدعلي شعباني در دهمين دوره جشنواره سينماحقيقت سالن ١ پرديس چارسو ‎چهارشنبه ٩٥/٠٩/١٧ ‎ساعت ٢١-٢٢:٣٠ ‎٦٥ دقيقه ‎سالن ٤ پرديس چارسو ‎جمعه ٩٥/٠٩/١٩ ‎ساعت : ١٦-١٧:٣٠ثبت دیدگاه شما