سجاد افشاریان ١
آخر كجا روم 
كه يادت نباشد و يادت نيايم 
پايتخت نشينى موهات 
تا ابد مرا مستاجر طرح لبخند هات
تمديد مى كند 
٢
عصر هايى در زندگى هست 
كه دلت مى خواهد كسى باشد 
حتى اگر ايمانى به دوست داشتنت
نداشته باشد..
| سجاد افشاريان | class=
١ آخر كجا روم كه يادت نباشد و يادت نيايم پايتخت نشينى موهات تا ابد مرا مستاجر طرح لبخند هات تمديد مى كند ٢ عصر هايى در زندگى هست كه دلت مى خواهد كسى باشد حتى اگر ايمانى به دوست داشتنت نداشته باشد.. | سجاد افشاريان |ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


sajad__afsharian
ممنون بابت ویس ... به موقع بود😢


sajad__afsharian
عصرهایی در زندگی هست که دلت میخواهد کسی باشد ... حتی اگر ایمانی به دوست داشتنت نداشته باشد . . . فقط باشد😢

not_devil.not_angel
دور

mahdi.m.3763
فوق العاده ای محبوبِ جان @sajadafsharian

shor95
زیبا بود😍👌👌👌

atefehsadeghi_e
🙏🌹😍

ftm.qalenoie
اي جاااااان من عاشقتم❤️❤️❤️❤️

keyvan_nematy
❤❤

ecofilm_ir
عالی. 😄

negarasemani9
عصرهایی هست که آنقدرر بتنهایی میگذره، که تنهایی میشه عادت.....!

mohsenm89
❤❤❤❤❤❤❤


amirreza.mnp
بتهوون😜😜