شهرزاد عبدالمجید این شهر
شهرزادی نمی خواهد...
هزار و یک شب است که
مردمانش به خواب رفته اند... #نرجس_حسین_پور
"كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد"
🆔: @Shahrzadabdolmajid #شهرزادعبدالمجيد #هنرپيشه #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه_زن #سينما#بازيگر_زن #بازيگر_زن #بازيگرايراني #تلويزيون#تاتر#shahrzadabdolmajid #cinema#theatre#television #actress#persianactress #iranianactress#artist #iranianartist با تشكر بسيار از كيان كمالي براى نقاشي و هنر زيباشون با ذغال @art.coal.kian.kamali class=
این شهر شهرزادی نمی خواهد... هزار و یک شب است که مردمانش به خواب رفته اند... #نرجس_حسین_پور "كانال رسمي شهرزادعبدالمجيد" 🆔: @Shahrzadabdolmajid #شهرزادعبدالمجيد #هنرپيشه #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه_زن #سينما#بازيگر_زن #بازيگر_زن #بازيگرايراني #تلويزيون#تاتر#shahrzadabdolmajid #cinema#theatre#television #actress#persianactress #iranianactress#artist #iranianartist با تشكر بسيار از كيان كمالي براى نقاشي و هنر زيباشون با ذغال @art.coal.kian.kamaliثبت دیدگاه شما