فریدون آسرایی آدمی تا زمانی که سختی‌هایش را می‌فهمد ، زنده است.
ولی وقتی سختی‌های دیگران را درک می‌کند ، آن وقت یک انسان است !
لئو_تولستوی
يه عكس از دوران دبستان class=
آدمی تا زمانی که سختی‌هایش را می‌فهمد ، زنده است. ولی وقتی سختی‌های دیگران را درک می‌کند ، آن وقت یک انسان است ! لئو_تولستوی يه عكس از دوران دبستانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران