پیمان معادی اسم زيباى شما سالهاست روى قلب ما حك شده جناب پاكدل.اعتبار نبودن بعضى اسامى در جاهايى از ان اعتبارهاييست كه اسان بدست نميايد. class=
اسم زيباى شما سالهاست روى قلب ما حك شده جناب پاكدل.اعتبار نبودن بعضى اسامى در جاهايى از ان اعتبارهاييست كه اسان بدست نميايد.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران