رضا صادقی يه رفاقتهـايى هست كه بوى حال خوب ميده ، طعمش دل و نميزنه ، انگار همه دنيا خراب بشه اون سر جاشه ... يه رفيقايى هم هستن كه وقتى هستن تمام جهانت رنگ ارامش ميگيره ، مواظب نيستى بديهات لو نره كه اگه بره اونا بديهات و پنهون ميكنن .. خلاصه اينارو گفتم بدوننين رفيق خوب يعنى همخونى كه فقط اسمش تو شناسنامه نيست اما توى قلبت ثبت با سندش برابره .... @babak_sahraee @nickan_official 
بابك و نيكان از همين دسته دوستان منن كه هميشه حالمون با هم خوبه ، خواستم حسم و شما هم بدونيد ... خدارو شكر دوستان زيادى دارم كه قدرشون و ميدونم 
#rezasadeghi_official #يعنى_درد #rezasadeghi #tiarasadeghi #rezasadeghi_official #babaksahraei #nickan class=
يه رفاقتهـايى هست كه بوى حال خوب ميده ، طعمش دل و نميزنه ، انگار همه دنيا خراب بشه اون سر جاشه ... يه رفيقايى هم هستن كه وقتى هستن تمام جهانت رنگ ارامش ميگيره ، مواظب نيستى بديهات لو نره كه اگه بره اونا بديهات و پنهون ميكنن .. خلاصه اينارو گفتم بدوننين رفيق خوب يعنى همخونى كه فقط اسمش تو شناسنامه نيست اما توى قلبت ثبت با سندش برابره .... @babak_sahraee @nickan_official بابك و نيكان از همين دسته دوستان منن كه هميشه حالمون با هم خوبه ، خواستم حسم و شما هم بدونيد ... خدارو شكر دوستان زيادى دارم كه قدرشون و ميدونم #rezasadeghi_official #يعنى_درد #rezasadeghi #tiarasadeghi #rezasadeghi_official #babaksahraei #nickanثبت دیدگاه شما