هومن برق نورد چرا میزاریم خیلی چیزای پیش پا افتاده اونقدر بزرگ بشه که کار به اختلاف برسه؟!
الان بهترین زمانه برای حل اختلافات پس دوست تو منشن کن😉 class=
چرا میزاریم خیلی چیزای پیش پا افتاده اونقدر بزرگ بشه که کار به اختلاف برسه؟! الان بهترین زمانه برای حل اختلافات پس دوست تو منشن کن😉ثبت دیدگاه شما