حسین سلیمانی ⭐️🌹❤️
همیشه فکر کن...
توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی...
پس
بطرف کسی سنگ پرتاب نکن،
چون اولین چیزی که می‌ شکنه..
دنیای خودته... 👇👇🔝👇👇
https://telegram.me/hosseinsoleimani
دكلمه ى آدم قبلى اميدوارم به دلتون نشسته باشه، از طريق كانال براي ديگر دوستان هم بفرستين.
#حسين_سليماني #حسين_سليمانى #hosseinsoleimani #godisgood class=
⭐️🌹❤️ همیشه فکر کن... توی دنیای شیشه ای زندگی میکنی... پس بطرف کسی سنگ پرتاب نکن، چون اولین چیزی که می‌ شکنه.. دنیای خودته... 👇👇🔝👇👇 https://telegram.me/hosseinsoleimani دكلمه ى آدم قبلى اميدوارم به دلتون نشسته باشه، از طريق كانال براي ديگر دوستان هم بفرستين. #حسين_سليماني #حسين_سليمانى #hosseinsoleimani #godisgoodثبت دیدگاه شما