رضا صادقی از اين هـواى بى هـواى تو دلم گرفته از خودم ، كه حرف اين و اون شدم ، كه گُم شدم بدون تو ، كه بى ترانه كَم شدم ...
" يه چيزى كمهـ " Something Missing 
ترانه و اهـنگ : رضا صادقى
تنظيم : مهـران خالصى ..... امضايي تازه از من ، بزودى 📳❗️ class=
از اين هـواى بى هـواى تو دلم گرفته از خودم ، كه حرف اين و اون شدم ، كه گُم شدم بدون تو ، كه بى ترانه كَم شدم ... " يه چيزى كمهـ " Something Missing ترانه و اهـنگ : رضا صادقى تنظيم : مهـران خالصى ..... امضايي تازه از من ، بزودى 📳❗️ثبت دیدگاه شما