نفیسه روشن ✅💥شانس چیست؟
چرا بعضی ها خیلی خوش شانس هستند و بعضی ها خیلی بد شانس؟
چکار کنیم خوش شانس بشویم؟  شانس همون کار مثبتی هست که تو در طبیعت انجام دادی
و طبیعت به تو یک کار خوب یا یک انرژی مثبت بدهکاره 
و باید به تویک سود بده یا یک انرژی مثبت برسونه  چند راه بازگشت انرژی در طبیعت 🔵🔸از نظر سنتی:
تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز 🔵🔸از نظر قرآن:
هر کس ذره ای بدی و خوبی  کند، به او بازمیگردد 🔵🔸از نظر بودا:
قانون کارما: یعنی هر چیزی کار ماست و به ما بر میگرده 🔵🔸از نظر متافیزیک:
انرژی در طبیعت از بین نمیرود. وقتی انرژی ای رها میکنی حالتش  نظم و شعوری در طبیعت حاکمه که قابل انکار نیست
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🍃 پس (قانون و نظم و شعوری) در طبیعت حاکمه

طبیعت شعوری داره که
ظالم ودزد وکلا آدم بد رو
قصاص می کنه و آرامش رو از اونها میگیره
 برای همین هیچ ظالم یا دزد یا آدم بد،
هرگز درزندگی آرامش نداره
پس  طبیعت شعور داره و میفهمه ظالم کیه؟
خودش بلده چطور باید قصاصش کنه
و کسی که کارهای خوب میکنه رو
طبیعت میدونه چطور باید بهش پاداش بده
حالا بدون  در طبیعت 3چیز وجود دارد
1♦️انسانها
2♦️ حیوانات
3♦️ اشیاء

هر صدمه ای به این 3تا بزنی
جزو بدهی تو به طبیعت محسوب میشه

و هر سودی که به این سه تا برسونی
جزو طلب تو از طبیعت محسوب میشه 🔴🔸انسانها:
 مثلا اگر کسی دل تورو شکوند و به تو آسیب و زخم زبون زد
ناراحت نشو عزیزم
اون
به طبیعت یک دل شکسته بدهکاره
اون یک بار دلش میشکنه و آسیب  میخوره
ضمنا چون  یکی از  آدمهای طبیعت به تو صدمه زده
طبیعت
 به تو
یک لذت زیاد بدهکاره
تا
 این خسارتی که خوردی رو جبران کنه
و در آینده ای که (خود طبیعت زمانشو تشخیص میده)
یک لذت و یک سوبسیار زیاد بهت میده "ان شاءالله هر جا که میری،
 یه نفر مثل خودت سر راهت باشه"

چرا میترسی وقتی میگم یکی مثل خودت سر راهت باشه؟
هان؟
پس سعی کن کار خیر کنی در طبیعت 🔴🔸حیوانات
مثلا: اگر مورچه ای را عمدا بکشی
اگر عمر اون مورچه 7روز باشه،  تو 7روز از عمرت رو به طبیعت بدهکاری
هفت روز زودتر میمیری یا به شکل دیگر بدهی ات را پس میدهی 🔴🔸اشیاء
مثلا: اگر صندلی اتوبوس رو پاره کنی
به تعداد افرادی که میان میشینن رو صندلی
و عذاب میکشن به طبیعت بدهکاری
و طبیعت ازت این سهم رو میگیره class=
✅💥شانس چیست؟ چرا بعضی ها خیلی خوش شانس هستند و بعضی ها خیلی بد شانس؟ چکار کنیم خوش شانس بشویم؟ شانس همون کار مثبتی هست که تو در طبیعت انجام دادی و طبیعت به تو یک کار خوب یا یک انرژی مثبت بدهکاره و باید به تویک سود بده یا یک انرژی مثبت برسونه چند راه بازگشت انرژی در طبیعت 🔵🔸از نظر سنتی: تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز 🔵🔸از نظر قرآن: هر کس ذره ای بدی و خوبی کند، به او بازمیگردد 🔵🔸از نظر بودا: قانون کارما: یعنی هر چیزی کار ماست و به ما بر میگرده 🔵🔸از نظر متافیزیک: انرژی در طبیعت از بین نمیرود. وقتی انرژی ای رها میکنی حالتش نظم و شعوری در طبیعت حاکمه که قابل انکار نیست 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🍃 پس (قانون و نظم و شعوری) در طبیعت حاکمه طبیعت شعوری داره که ظالم ودزد وکلا آدم بد رو قصاص می کنه و آرامش رو از اونها میگیره برای همین هیچ ظالم یا دزد یا آدم بد، هرگز درزندگی آرامش نداره پس طبیعت شعور داره و میفهمه ظالم کیه؟ خودش بلده چطور باید قصاصش کنه و کسی که کارهای خوب میکنه رو طبیعت میدونه چطور باید بهش پاداش بده حالا بدون  در طبیعت 3چیز وجود دارد 1♦️انسانها 2♦️ حیوانات 3♦️ اشیاء هر صدمه ای به این 3تا بزنی جزو بدهی تو به طبیعت محسوب میشه و هر سودی که به این سه تا برسونی جزو طلب تو از طبیعت محسوب میشه 🔴🔸انسانها: مثلا اگر کسی دل تورو شکوند و به تو آسیب و زخم زبون زد ناراحت نشو عزیزم اون به طبیعت یک دل شکسته بدهکاره اون یک بار دلش میشکنه و آسیب میخوره ضمنا چون یکی از آدمهای طبیعت به تو صدمه زده طبیعت به تو یک لذت زیاد بدهکاره تا این خسارتی که خوردی رو جبران کنه و در آینده ای که (خود طبیعت زمانشو تشخیص میده) یک لذت و یک سوبسیار زیاد بهت میده "ان شاءالله هر جا که میری،  یه نفر مثل خودت سر راهت باشه" چرا میترسی وقتی میگم یکی مثل خودت سر راهت باشه؟ هان؟ پس سعی کن کار خیر کنی در طبیعت 🔴🔸حیوانات مثلا: اگر مورچه ای را عمدا بکشی اگر عمر اون مورچه 7روز باشه، تو 7روز از عمرت رو به طبیعت بدهکاری هفت روز زودتر میمیری یا به شکل دیگر بدهی ات را پس میدهی 🔴🔸اشیاء مثلا: اگر صندلی اتوبوس رو پاره کنی به تعداد افرادی که میان میشینن رو صندلی و عذاب میکشن به طبیعت بدهکاری و طبیعت ازت این سهم رو میگیرهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران