اشکان خطیبی بيمارى #ايدز با لمس كردن مبتلايان منتقل نمى شود.
متاسفانه پنهان كارى مسوولان و شرم ايرانى باعث شده بيمارى ايدز با سرعت رشد پيدا كنه.
از خودتون و شيوه ى زندگى تون مراقبت كنيد.
شعار روى پوستر:
من ايدز دارم،لطفا من رو بغل كنيد.شما رو مبتلا نمى كنم.
#ايدز #ايدز🎗 #بغل #hiv #hivpositive class=
بيمارى #ايدز با لمس كردن مبتلايان منتقل نمى شود. متاسفانه پنهان كارى مسوولان و شرم ايرانى باعث شده بيمارى ايدز با سرعت رشد پيدا كنه. از خودتون و شيوه ى زندگى تون مراقبت كنيد. شعار روى پوستر: من ايدز دارم،لطفا من رو بغل كنيد.شما رو مبتلا نمى كنم. #ايدز #ايدز🎗 #بغل #hiv #hivpositiveثبت دیدگاه شما