مجید اخشابی فقط با قلب پاک میتوان خدا را در سینه داشت...
در پناه حضرت نور لحظه هایتان متبرک به نور و روشنی و روزهای زیبای پاییزتان طلایی.

شاد باشید .

با احترام و ارادت :
مجیداخشابی
۹۵.۹.۱۳ class=
فقط با قلب پاک میتوان خدا را در سینه داشت... در پناه حضرت نور لحظه هایتان متبرک به نور و روشنی و روزهای زیبای پاییزتان طلایی. شاد باشید . با احترام و ارادت : مجیداخشابی ۹۵.۹.۱۳ثبت دیدگاه شما