حسین سلیمانی نادر آبگون درزي يا همون نادر بروسلي خودمون با اون حركات و فنون منحصر به فرد خودش رو كه يادتونه، همونيكه مدتها همه رو خندوند، همونكه كلي از خيليا باهاش ويديو گرفتن و به افتخارشون حركت ببر خشمگين و ... رو ميزد، الان توو بيمارستان اعصاب و روان بستري شده، لطفا دوستان، همكاران، رفقايي كه يه روز باهاش عكس و فيلم ميگرفتين، الان به ديدنش بريد و كمك كنيد حالش به شرايط عادي بگرده.
تنهاست
-----
ببخشيد كه اينروزا همش از درد مينويسيم. ولي انسانيت حكم ميكنه كه فراموش نكنيم ادمارو، حتي كساني كه رفتارشون مورد تاييد خيليا هم شايد نباشه. ولي بهرحال انسان هستند  و روزي دورشون رو خيلي  شلوغ كرده بوديم. يهو وقتي سوژه جديد پيدا كرديم، فراموششون كرديم و نتيجه اش شد همين.
ياعلى
حسين سليمانى برادر كوچك شما class=
نادر آبگون درزي يا همون نادر بروسلي خودمون با اون حركات و فنون منحصر به فرد خودش رو كه يادتونه، همونيكه مدتها همه رو خندوند، همونكه كلي از خيليا باهاش ويديو گرفتن و به افتخارشون حركت ببر خشمگين و ... رو ميزد، الان توو بيمارستان اعصاب و روان بستري شده، لطفا دوستان، همكاران، رفقايي كه يه روز باهاش عكس و فيلم ميگرفتين، الان به ديدنش بريد و كمك كنيد حالش به شرايط عادي بگرده. تنهاست ----- ببخشيد كه اينروزا همش از درد مينويسيم. ولي انسانيت حكم ميكنه كه فراموش نكنيم ادمارو، حتي كساني كه رفتارشون مورد تاييد خيليا هم شايد نباشه. ولي بهرحال انسان هستند و روزي دورشون رو خيلي شلوغ كرده بوديم. يهو وقتي سوژه جديد پيدا كرديم، فراموششون كرديم و نتيجه اش شد همين. ياعلى حسين سليمانى برادر كوچك شماثبت دیدگاه شما