مجید اخشابی مقلب القلوب با حلول ماه ربیع ایران را آرام و آباد و شاد تر از گذشته بخواهد .
غم را از قلب ایرانی همواره دور بدارد چرا که خود او نوید داده است که پس از هر سختی گشایش است...
یقینا ماه ولادت پیامبر رحمت با برکت و ایمن است.
ممنونم از مهربانی و  همدلی شما همراهان گرانقدر و دوست داشتنی ام .
همه ی نظراتتان ارزشمند ،قابل تامل ،خردمندانه وخواندنی  بود و باعث شد همه ی عوامل تولید حسب احترام به نظرات شما (علی رغم نظر اولیه)  مجاب به انتخاب قلمرو شوند.باز هم از مشورتتان بهره مند خواهم شد.

مهرتان مستدام class=
مقلب القلوب با حلول ماه ربیع ایران را آرام و آباد و شاد تر از گذشته بخواهد . غم را از قلب ایرانی همواره دور بدارد چرا که خود او نوید داده است که پس از هر سختی گشایش است... یقینا ماه ولادت پیامبر رحمت با برکت و ایمن است. ممنونم از مهربانی و همدلی شما همراهان گرانقدر و دوست داشتنی ام . همه ی نظراتتان ارزشمند ،قابل تامل ،خردمندانه وخواندنی بود و باعث شد همه ی عوامل تولید حسب احترام به نظرات شما (علی رغم نظر اولیه) مجاب به انتخاب قلمرو شوند.باز هم از مشورتتان بهره مند خواهم شد. مهرتان مستدامثبت دیدگاه شما