پرستو گلستانی اولین جلسه کار اجرایی بچه های گلم پانیذ /پریناز/پروین /ابوالفضل/سینا /علیرضا
در کنار رفیق قدیمی رامبد جان  جوان عزیز
و متن زیبای دوست جان امید نیاز عزیز(بچه های خاکستری)
و تهیه کنندگی هلیا فیلم حمید اصغری تتماج عزیز
#اجرا#نمایش#بچه_ها#کلاس#آموزش
#بچه_های_خاکستری #رامبد_جوان #پرستو_گلستانى#امید_نیاز #حمید_اصغری_تتماج #هلیافیلم #ما class=
اولین جلسه کار اجرایی بچه های گلم پانیذ /پریناز/پروین /ابوالفضل/سینا /علیرضا در کنار رفیق قدیمی رامبد جان جوان عزیز و متن زیبای دوست جان امید نیاز عزیز(بچه های خاکستری) و تهیه کنندگی هلیا فیلم حمید اصغری تتماج عزیز #اجرا#نمایش#بچه_ها#کلاس#آموزش #بچه_های_خاکستری #رامبد_جوان #پرستو_گلستانى#امید_نیاز #حمید_اصغری_تتماج #هلیافیلم #ماثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران