شهرزاد عبدالمجید دلم بهانه ی تو را دارد
تو می دانی بهانه چیست؟!
بهانه همان است که
شب ها
خواب از چشم من می دزدد

#عباس_معروفي

#iranianactress #persionactress #actress #television #theatre #cinema#artist#iranianartist#shahrzadabdolmajid_iraniancelebrities #shahrzadabdolmajid#سينما#تاتر#تلويزيون#بازيگر #بازيگر_زن #بازيگران_ايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه#شهرزادعبدالمجيدhttp://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajid class=
دلم بهانه ی تو را دارد تو می دانی بهانه چیست؟! بهانه همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد #عباس_معروفي #iranianactress #persionactress #actress #television #theatre #cinema#artist#iranianartist#shahrzadabdolmajid_iraniancelebrities #shahrzadabdolmajid#سينما#تاتر#تلويزيون#بازيگر #بازيگر_زن #بازيگران_ايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه#شهرزادعبدالمجيدhttp://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajidثبت دیدگاه شما