محمد علیزاده ارامش بخشترين نقطه دنيا براي من حرم امام رضاست.هر موقع از همه چي خسته ميشم و احساس خوبي ندارم فقط حرم ارومم ميكنه.يعني حالمو خوب ميكنه🙏يعني هواشو ميكنم🙏يعني خدارو شكر كه امام رضا(ع) داريم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 هواتووووووو كردم اقا جانم class=
ارامش بخشترين نقطه دنيا براي من حرم امام رضاست.هر موقع از همه چي خسته ميشم و احساس خوبي ندارم فقط حرم ارومم ميكنه.يعني حالمو خوب ميكنه🙏يعني هواشو ميكنم🙏يعني خدارو شكر كه امام رضا(ع) داريم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 هواتووووووو كردم اقا جانمثبت دیدگاه شما