پرستو گلستانی مشق همدلی 
@imamalisociety
#حمایت #محکوم_به_اعدام #طفلان_مسلم #جمعیت_امام_علی #همدلی #کودک_زندانی#حمایت 
#پرستو_گلستانى class=
مشق همدلی @imamalisociety #حمایت #محکوم_به_اعدام #طفلان_مسلم #جمعیت_امام_علی #همدلی #کودک_زندانی#حمایت #پرستو_گلستانىثبت دیدگاه شما