آزاده نامداری .....
خدايا!
اخلاص،اخلاص،اخلاص.
ايام رحلت پيامبرمهرباني وآرامش وشهادت امام  صلح و كرم وامام رضايي كه هيچ زمان بين ماغريب نيست تسليت باد
پ.ن.التماس دعا🙏🏼🙏🏼🙏🏼
آزاده_نامداري#سجاد_عبادي#اخلاص#خدا#دعا class=
..... خدايا! اخلاص،اخلاص،اخلاص. ايام رحلت پيامبرمهرباني وآرامش وشهادت امام صلح و كرم وامام رضايي كه هيچ زمان بين ماغريب نيست تسليت باد پ.ن.التماس دعا🙏🏼🙏🏼🙏🏼 آزاده_نامداري#سجاد_عبادي#اخلاص#خدا#دعاثبت دیدگاه شما