اشکان خطیبی آفرين به اين جوون هاى ٢:
اين شب ها نمايشى به نام ٣ خواهر به كارگردانى مرتضى اسماعيل كاشى روى صحنه ى تالار مولوى مى ره. ديدن ش رو از دست نديد.تهيه بليت از سايت تيوال. class=
آفرين به اين جوون هاى ٢: اين شب ها نمايشى به نام ٣ خواهر به كارگردانى مرتضى اسماعيل كاشى روى صحنه ى تالار مولوى مى ره. ديدن ش رو از دست نديد.تهيه بليت از سايت تيوال.ثبت دیدگاه شما