شهرزاد عبدالمجید هر روز ...
یه رویا داشته باش
توی دست هات
یه عشق داشته باش
توی دلت
و یه دلیل داشته باش
برای زندگیت...دوستان جان  و دليل هاى زندگيم سپاس از لطفتون و مهربانيتون و نگرانيتون شكر خدا حالم خوبه همش تقصير اين ويروسه بى مزه هى ميره هى بر ميگرده شكر خدا بهتر شدم دوستتون دارم تا ابد❤️❤️❤️💝💝💝💝#بازيگر_زن #بازيگرايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه #آرتيست#سينما#تلويزيون#تاتر#شهرزادعبدالمجيد #بازيگر#shahrzadabdolmajid #cinema#theatre#television #actress#persionactress#iranianactresshttp://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajid class=
هر روز ... یه رویا داشته باش توی دست هات یه عشق داشته باش توی دلت و یه دلیل داشته باش برای زندگیت...دوستان جان و دليل هاى زندگيم سپاس از لطفتون و مهربانيتون و نگرانيتون شكر خدا حالم خوبه همش تقصير اين ويروسه بى مزه هى ميره هى بر ميگرده شكر خدا بهتر شدم دوستتون دارم تا ابد❤️❤️❤️💝💝💝💝#بازيگر_زن #بازيگرايراني #هنرپيشه_زن #هنرپيشه_ايراني #هنرپيشه #آرتيست#سينما#تلويزيون#تاتر#شهرزادعبدالمجيد #بازيگر#shahrzadabdolmajid #cinema#theatre#television #actress#persionactress#iranianactresshttp://Tlgrm.me/shahrzadabdolmajidثبت دیدگاه شما