حنا کامکار 🆘 كپشن را بخوانيد...👇🏻
#خشونت با #زنان فقط #كتك زدن، #ناسزا گفتن، تجاوز، باور نكردن، ممنوع كردن از فعاليت ها، دروغ گفتن، خيانت كردن، ابله پنداشتن و هزاران #رفتار ناپسند #مردان نيست...
بدترين نوع #خشونت_با_زنان،
ظلميست كه #خودمان با جنس خود مى كنيم...
و آن محبوس بودن در جامعهء فكرى مردان است...
ما زنان اهل #موسيقى سالها تلاش كرديم تا به جامعه خود بفهمانيم #ساز و #آواز ما هم انسانيست نه براى جلب توجه مردان...
ما صداى انسانيتيم...
اما افسوس از كسانيكه پس از اينهمه سال زحمت نسل پيش از ما و ما دهه انقلابى ها،
امروز همچنان نه تنها در جامعهء ممنوعيت زن محبوسند كه بدتر محبوس در جامعه مردانه،
حتى با بهترين صدا و ساز،
راه هاى ديگرى را پيش گرفتند براى جلب نگاه ها...
و
نمى دانم تا اين خشونت ما عليه خودمان است،
من چگونه از مردان توقع آرامش داشته باشم...
#هانا_كامكار يك #انسان نگران
براى آينده #زمين و ساكنانش(مرد و زن هم ندارد!) class=
🆘 كپشن را بخوانيد...👇🏻 #خشونت با #زنان فقط #كتك زدن، #ناسزا گفتن، تجاوز، باور نكردن، ممنوع كردن از فعاليت ها، دروغ گفتن، خيانت كردن، ابله پنداشتن و هزاران #رفتار ناپسند #مردان نيست... بدترين نوع #خشونت_با_زنان، ظلميست كه #خودمان با جنس خود مى كنيم... و آن محبوس بودن در جامعهء فكرى مردان است... ما زنان اهل #موسيقى سالها تلاش كرديم تا به جامعه خود بفهمانيم #ساز و #آواز ما هم انسانيست نه براى جلب توجه مردان... ما صداى انسانيتيم... اما افسوس از كسانيكه پس از اينهمه سال زحمت نسل پيش از ما و ما دهه انقلابى ها، امروز همچنان نه تنها در جامعهء ممنوعيت زن محبوسند كه بدتر محبوس در جامعه مردانه، حتى با بهترين صدا و ساز، راه هاى ديگرى را پيش گرفتند براى جلب نگاه ها... و نمى دانم تا اين خشونت ما عليه خودمان است، من چگونه از مردان توقع آرامش داشته باشم... #هانا_كامكار يك #انسان نگران براى آينده #زمين و ساكنانش(مرد و زن هم ندارد!)ثبت دیدگاه شما