نیوشا ضیغمی تسليت به تمام هموطنانم 
براي رخ دادن دو فاجعه پياپي
شهداي حادثه كربلا و از دست رفتگان تصادف قطار 
براي خانواده ها و بازماندگان اين عزيزان آرزوي صبر دارم class=
تسليت به تمام هموطنانم براي رخ دادن دو فاجعه پياپي شهداي حادثه كربلا و از دست رفتگان تصادف قطار براي خانواده ها و بازماندگان اين عزيزان آرزوي صبر دارمثبت دیدگاه شما