بهنوش طباطبایی ديشب با كيف كوك و خوشحال از لذتى كه بعد از ديدن نمايش"  ميسيسيپى نشسته ميميرد"  كار همايون خان غنى زاده داشتم
در كنار دو استاد بزرگوار ...محمد رحمانيان و محسن شاه ابراهيمى (ساعت اجرا ١٩:٣٠ در تالار وحدت خريد بليت : ايران كنسرت)
/ عكس:حسين حاجى بابايى/ class=
ديشب با كيف كوك و خوشحال از لذتى كه بعد از ديدن نمايش" ميسيسيپى نشسته ميميرد" كار همايون خان غنى زاده داشتم در كنار دو استاد بزرگوار ...محمد رحمانيان و محسن شاه ابراهيمى (ساعت اجرا ١٩:٣٠ در تالار وحدت خريد بليت : ايران كنسرت) / عكس:حسين حاجى بابايى/ثبت دیدگاه شما