رضا صادقی 🔴پست موقت 🔴
صبر و به محبت خدا شك نكردن ادمارو به هدفشون مي رسونه ..
عماد طالبزاده عزيز و خوش صدا با صبرش ثابت كرد همه ناشدنى هـا با توكل ميشه ..
و حالا جشن صبرش و با هـوادارانش ميگيره و شك ندارم همه شاهـد اتفاق زيبايى رو صحنه خواهيم بود 🔴🔴
حمايت شما عزيزان از هنر ريشه دار باعث بالا موندن پرچم هنر محترم خواهد بود ...
#rezasadeghi_official #tiarasadeghi #rezasadeghi_official #emadtalebzadeh # class=
🔴پست موقت 🔴 صبر و به محبت خدا شك نكردن ادمارو به هدفشون مي رسونه .. عماد طالبزاده عزيز و خوش صدا با صبرش ثابت كرد همه ناشدنى هـا با توكل ميشه .. و حالا جشن صبرش و با هـوادارانش ميگيره و شك ندارم همه شاهـد اتفاق زيبايى رو صحنه خواهيم بود 🔴🔴 حمايت شما عزيزان از هنر ريشه دار باعث بالا موندن پرچم هنر محترم خواهد بود ... #rezasadeghi_official #tiarasadeghi #rezasadeghi_official #emadtalebzadeh #ثبت دیدگاه شما