حمیدرضا آذرنگ .
ياد نوشته اى از نمايشِ  تِرَن 
#هنر#هنرمند#نمايش#ترن#بازيگر#تئاتر class=
. ياد نوشته اى از نمايشِ تِرَن #هنر#هنرمند#نمايش#ترن#بازيگر#تئاترثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران