رضا صادقی ‎از كجا شروع كنم... با چه حالي با چه صدايي
‎چطوري بگم وقتي دلم گرفته...
‎وقتي ديگه جون قدم زدن با خودم رو هم ندارم.
‎يجوري ديگه كسي حواسش نيست به بغضاي سركشم.
‎اهاي ادمايي كه يه عمر هواتون هواي گرفته است  و نميدونين چرا!؟ اين يعني درد#يعنى_درد ‎وقتي لوطي سرچارراه خاطره هات، مهدي مشكي، بغض فرمون رو سي سال با خودش كشوند و كشوند و تووو خودش كشت، اميركبير وجودش رو. اي#يعني درد
‎وقتي يكي زد تووو گوش يه مادر دست فروش و يكي فيلم گرفت و بقيه فقط نگاه كردن....#يعني درد
‎وقتي سياه باز صحنه هاي تاتر، خبر مرگ بچه اش رو شنيد و باز هم رفت رو سن تا مردم رو بخونده# يعني درد.
‎وقتي بندر عباس واهواز و سيستان، نفسي نداشتن واسه كشيدن و اخبارچي گفت، هواى تهران آلوده است، #يعني درد
‎وقتي هنوز كه هنوزِ آب واسه آبادان  و خرمشهر حكم طلا رو داره #يعني درد.
‎سلفى توو مراسم تشيع پيكر با لبخند مصنوعي ، #يعني درد
‎ورزشكاري كه فرصت نكرد خداحافظي كنه و فراموش شد #يعني درد.
‎يكتاي هنر كه سيگار فروش شهر شد،#يعني درد
‎كنايه ها و قضاوتاي ناعادلانه# يعني درد
‎دكلاى گم شده و نامه هاي جمع شده و خونده نشده ى سفرهاي استاني يعني درد#.
‎كليه ي فوري فروشي با گروه خوني هرچي تو بخواي، #يعني درد.
‎رها كردن بچه ي نوزاد توو ايستگاه اتوبوس.
‎اميدت به اين باشه كه همه چي خوب ميشه يه روز.
‎حالا كنار بيا و بتمرگ و حرف نزن و و بساز و بسوز .... #يعني درد
وقتي دنيامون شد....عكساي فوري  با جمله ي قصارِ همين الان يهوي  و يادمون رفت پدر و مادرمون رو
يعني درد# ‎درد واسش فرق نداره زن و مرد
‎درد #يعني درد
‎بذار خيالتو راحت كنم...
‎يه تشديد بزار رو درد ... بعد تو گوش دلت بلند  بگو : ... اره .... درد #يعني درد #يعني درد #يعني درد
‎بفهم دلم ... بفهم گلم ... اينا همش يعني درد#
وقتي دنيامون شد....عكساي فوري  با جمله ي قصارِ همين الان يهوي  و يادمون رفت پدر و مادرمون رو
يعني درد#
وقتي يه صندوق آهني بيشتر از يه پدر رنج كشيده در مياره، #يعني درد
وقتي يه دختر واسه خرج دانشگاش خونه ي اينو و اون رو تميز ميكنه و ترس توو تنش هست كه مبادا يه روز سر از يه جاي اشتباهي در بياره ... يعني درد#

نوشته زيبا و دلنشين و با مفهـومى از :حسين سليمانى عزيزم ...
عكس : پيام ايرايى 
#rezasadeghi_official #يعنى_درد #rezasadeghi_official class=
‎از كجا شروع كنم... با چه حالي با چه صدايي ‎چطوري بگم وقتي دلم گرفته... ‎وقتي ديگه جون قدم زدن با خودم رو هم ندارم. ‎يجوري ديگه كسي حواسش نيست به بغضاي سركشم. ‎اهاي ادمايي كه يه عمر هواتون هواي گرفته است و نميدونين چرا!؟ اين يعني درد#يعنى_درد ‎وقتي لوطي سرچارراه خاطره هات، مهدي مشكي، بغض فرمون رو سي سال با خودش كشوند و كشوند و تووو خودش كشت، اميركبير وجودش رو. اي#يعني درد ‎وقتي يكي زد تووو گوش يه مادر دست فروش و يكي فيلم گرفت و بقيه فقط نگاه كردن....#يعني درد ‎وقتي سياه باز صحنه هاي تاتر، خبر مرگ بچه اش رو شنيد و باز هم رفت رو سن تا مردم رو بخونده# يعني درد. ‎وقتي بندر عباس واهواز و سيستان، نفسي نداشتن واسه كشيدن و اخبارچي گفت، هواى تهران آلوده است، #يعني درد ‎وقتي هنوز كه هنوزِ آب واسه آبادان و خرمشهر حكم طلا رو داره #يعني درد. ‎سلفى توو مراسم تشيع پيكر با لبخند مصنوعي ، #يعني درد ‎ورزشكاري كه فرصت نكرد خداحافظي كنه و فراموش شد #يعني درد. ‎يكتاي هنر كه سيگار فروش شهر شد،#يعني درد ‎كنايه ها و قضاوتاي ناعادلانه# يعني درد ‎دكلاى گم شده و نامه هاي جمع شده و خونده نشده ى سفرهاي استاني يعني درد#. ‎كليه ي فوري فروشي با گروه خوني هرچي تو بخواي، #يعني درد. ‎رها كردن بچه ي نوزاد توو ايستگاه اتوبوس. ‎اميدت به اين باشه كه همه چي خوب ميشه يه روز. ‎حالا كنار بيا و بتمرگ و حرف نزن و و بساز و بسوز .... #يعني درد وقتي دنيامون شد....عكساي فوري با جمله ي قصارِ همين الان يهوي و يادمون رفت پدر و مادرمون رو يعني درد# ‎درد واسش فرق نداره زن و مرد ‎درد #يعني درد ‎بذار خيالتو راحت كنم... ‎يه تشديد بزار رو درد ... بعد تو گوش دلت بلند بگو : ... اره .... درد #يعني درد #يعني درد #يعني درد ‎بفهم دلم ... بفهم گلم ... اينا همش يعني درد# وقتي دنيامون شد....عكساي فوري با جمله ي قصارِ همين الان يهوي و يادمون رفت پدر و مادرمون رو يعني درد# وقتي يه صندوق آهني بيشتر از يه پدر رنج كشيده در مياره، #يعني درد وقتي يه دختر واسه خرج دانشگاش خونه ي اينو و اون رو تميز ميكنه و ترس توو تنش هست كه مبادا يه روز سر از يه جاي اشتباهي در بياره ... يعني درد# نوشته زيبا و دلنشين و با مفهـومى از :حسين سليمانى عزيزم ... عكس : پيام ايرايى #rezasadeghi_official #يعنى_درد #rezasadeghi_officialثبت دیدگاه شما