نفیسه روشن امشب نمايش معاشر كلي مهمان عزيز داشت....🌹🌹🌹🌹
ممنون از اقاي محمد عليزاده كه تشريف اوردن و نمايش مارو ديدن🙏🏼
در كنار برادر خوب و هنرمند اقاي عليزاده و مامان جوننننننم❤️
نمايش معاشر
هرشب ساعت ١٩:٤٥
سالن سنگلج🌹🌹🌹🌹 class=
امشب نمايش معاشر كلي مهمان عزيز داشت....🌹🌹🌹🌹 ممنون از اقاي محمد عليزاده كه تشريف اوردن و نمايش مارو ديدن🙏🏼 در كنار برادر خوب و هنرمند اقاي عليزاده و مامان جوننننننم❤️ نمايش معاشر هرشب ساعت ١٩:٤٥ سالن سنگلج🌹🌹🌹🌹ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران