حنا کامکار پس از سالها #تدريس در روزهاى شنبه،
ديگر
از امروز، همهء #سه_شنبه ها،
در #آموزشگاه_كامكارها،
در كنار #هنرجويان خوش انرژى #ساز_دف
خواهم بود.......🙂
#هانا_كامكار #هاناكامكار #مدرس #ساز #دف class=
پس از سالها #تدريس در روزهاى شنبه، ديگر از امروز، همهء #سه_شنبه ها، در #آموزشگاه_كامكارها، در كنار #هنرجويان خوش انرژى #ساز_دف خواهم بود.......🙂 #هانا_كامكار #هاناكامكار #مدرس #ساز #دفثبت دیدگاه شما