نفیسه روشن اقاي شكوري از فوتباليست هاي خوب كشور از ميهمانان امشب نمايش معاشر بودن🙏🏼
ممنون از تشريف فرماييشون🙏🏼
نمايش معاشر هر شب
ساعت ١٩:٣٠
سالن سنگلج
منتظر ديدارتونيم❤️
فردا👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼
يك ميهمان خيلي ويژه 🔝 داريم كه همه طرفدارشين😉
خريد اينترنتي از سايت تيكت❤️ class=
اقاي شكوري از فوتباليست هاي خوب كشور از ميهمانان امشب نمايش معاشر بودن🙏🏼 ممنون از تشريف فرماييشون🙏🏼 نمايش معاشر هر شب ساعت ١٩:٣٠ سالن سنگلج منتظر ديدارتونيم❤️ فردا👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼👉🏼 يك ميهمان خيلي ويژه 🔝 داريم كه همه طرفدارشين😉 خريد اينترنتي از سايت تيكت❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران