حنا کامکار #گليم زيبا،
#يادگار #دست هاى بينظير #دايه
امروز نخستين روز آذرماه،
#زادروز #مادربزرگ مهربانم؛
#زمانه_بهراميان(#مادر #كامكارها) است...
يادش گرامى و مهرش در وجود همه #فرزندان و ما #نوه هايش، مانا...
#هانا_كامكار #هاناكامكار
.
#happybirthday my #lovely departed #grandmother
#drugget by her😔 class=
#گليم زيبا، #يادگار #دست هاى بينظير #دايه امروز نخستين روز آذرماه، #زادروز #مادربزرگ مهربانم؛ #زمانه_بهراميان(#مادر #كامكارها) است... يادش گرامى و مهرش در وجود همه #فرزندان و ما #نوه هايش، مانا... #هانا_كامكار #هاناكامكار . #happybirthday my #lovely departed #grandmother #drugget by her😔ثبت دیدگاه شما