بهنوش بختیاری الناز قشنگم....نبینمت روتخت بیمارستان رفیق
چه کنم برات که پاشی و مثل رالی ایرانی باهم بدویم و موتور سواری کنیم و یار دبستانی بخونیم و با سرعت صد وهشتاد تا از لب لب دره کورس بندازیم با سیروان و محمدرضا فروتن و آخرشم من بگم جون مادرتون بذارید ما برنده بشیم....این الناز بی کله میکشه ما رو.....البته که من و تو هیچوقت نمیذاشتیم دوتا پسر از ما جلو بزنن....هرگز....😂چن تا فیلم باهم بودیم..یک ماه در اصفهان سر دو خواهر.....یک‌ماه درشیراز....فیلم کیش و مات.....یک‌ماه دوباره در اصفهان فیلم تو ومن...و فیلم از ما بهترون...تو همین تهرون خودمون.....و شبای خوبی که کنار هم داشتیم....تو دوست بی نظیر و قوی من هستی....میدونم که تو با قدرتی که داری این روزهای سخت رو میگذرونی....تو از پس همه چیز برمیای....تو پا میشی خیلی زودتر از تصور دکترا.....و من و دوستان دیگرت  فقط برات دعا میکنیم.....دعااز جان و دل....❤❤👊✊❤ جشنواره بی تو رفتن نداره...... class=
الناز قشنگم....نبینمت روتخت بیمارستان رفیق چه کنم برات که پاشی و مثل رالی ایرانی باهم بدویم و موتور سواری کنیم و یار دبستانی بخونیم و با سرعت صد وهشتاد تا از لب لب دره کورس بندازیم با سیروان و محمدرضا فروتن و آخرشم من بگم جون مادرتون بذارید ما برنده بشیم....این الناز بی کله میکشه ما رو.....البته که من و تو هیچوقت نمیذاشتیم دوتا پسر از ما جلو بزنن....هرگز....😂چن تا فیلم باهم بودیم..یک ماه در اصفهان سر دو خواهر.....یک‌ماه درشیراز....فیلم کیش و مات.....یک‌ماه دوباره در اصفهان فیلم تو ومن...و فیلم از ما بهترون...تو همین تهرون خودمون.....و شبای خوبی که کنار هم داشتیم....تو دوست بی نظیر و قوی من هستی....میدونم که تو با قدرتی که داری این روزهای سخت رو میگذرونی....تو از پس همه چیز برمیای....تو پا میشی خیلی زودتر از تصور دکترا.....و من و دوستان دیگرت فقط برات دعا میکنیم.....دعااز جان و دل....❤❤👊✊❤ جشنواره بی تو رفتن نداره......ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران