حسین سلیمانی ميترسم بميرم هم از يك ميليون گذشت...
دستخوش ...
دم همه ي اونا كه حمايت كردن گرم ...
دم شما كه گوش ميكنيد و توو صفحه هاتون ميگذاريد و براي دوستان ارسال ميكنيد گرم...
من خودم ذوق كردم بخدا.
٣٢٠٠٠ تايي شدن كانال هم مبارك هممون... فردا يا پس فردا دكلمه ي جديدي با نام " آدم قبلي " رو ميتونيد از كانال دنبال كنيد.
https://telegram.me/hosseinsoleimani
https://tlgrM.me/hosseinsoleimani

#حسين_سليمانى #حسين_سليماني #hosseinsoleimani #ilovemyfans #godisgood  #god #minimalha #مينيمال  #مينيماليست #دكلمه  # class=
ميترسم بميرم هم از يك ميليون گذشت... دستخوش ... دم همه ي اونا كه حمايت كردن گرم ... دم شما كه گوش ميكنيد و توو صفحه هاتون ميگذاريد و براي دوستان ارسال ميكنيد گرم... من خودم ذوق كردم بخدا. ٣٢٠٠٠ تايي شدن كانال هم مبارك هممون... فردا يا پس فردا دكلمه ي جديدي با نام " آدم قبلي " رو ميتونيد از كانال دنبال كنيد. https://telegram.me/hosseinsoleimani https://tlgrM.me/hosseinsoleimani #حسين_سليمانى #حسين_سليماني #hosseinsoleimani #ilovemyfans #godisgood #god #minimalha #مينيمال #مينيماليست #دكلمه #ثبت دیدگاه شما