نفیسه روشن 🍁فصل پاییز
رابرای دل خودت،،،
آرام تر ورق بزن؛
و تمامی رنگ ها را به
خاطر بسپار؛،،،
که عشق لابلای همین
رنگهای زیباست ... زندگیتون پرازرنگهای زیبا
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 class=
🍁فصل پاییز رابرای دل خودت،،، آرام تر ورق بزن؛ و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار؛،،، که عشق لابلای همین رنگهای زیباست ... زندگیتون پرازرنگهای زیبا 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران