اشکان خطیبی امشب/من و آناهيتا در راه رسيدن به اجراى آدولف...
خب وضعيت هوا كه مى بينيد چطوريه.فردا هم مدارس تعطيل شد.ديدم تو كامنت هاى پست قبلى م مربوط به ترافيك خيليا گفته بوديد "چرا تك سرنشين اومدم بيرون؟"...اينم ٣ سرنشينه!
زنگ زدم دوستمون شاهين، مى دونستم اونم داره ميره وسطاى شهر ،قرار گذاشتيم ٣ تايى بريم.
وقتى تعداد سر نشينا زياد مى شه حوصله تون هم تو ترافيك كمتر سر ميره.بحث مى كنيد،مى خنديد و ...فقط مراقب باشيد يه وقت حواس راننده رو پرت نكنين🤨
تو اين عكس هم آناهيتا همه ى تلاش ش رو كرده كه حواسمو پرت كنه😂منم زور زدم چشم از  فرمون برندارم.هرچند كه جلوم هم خبرى نبود جز ترافيك😖
🔴لطفا اون دوستان تون رو كه حدس مى زنيد فردا و پس فردا هم مسيرتون هستند،اين جا تگ كنيد شايد تونستيد همسفر شيد.
حتى اونايى كه چندوقته ازشون بى خبريد يا دلگيريد.ترافيك جاى خوبى واسه حرف زدن و برطرف كردن كدورت هاست😉🦋❤️
#اشكان_خطيبى #ترافيك #تهران #آناهيتا_درگاهى #از_خودمان_شروع_كنيم class=
امشب/من و آناهيتا در راه رسيدن به اجراى آدولف... خب وضعيت هوا كه مى بينيد چطوريه.فردا هم مدارس تعطيل شد.ديدم تو كامنت هاى پست قبلى م مربوط به ترافيك خيليا گفته بوديد "چرا تك سرنشين اومدم بيرون؟"...اينم ٣ سرنشينه! زنگ زدم دوستمون شاهين، مى دونستم اونم داره ميره وسطاى شهر ،قرار گذاشتيم ٣ تايى بريم. وقتى تعداد سر نشينا زياد مى شه حوصله تون هم تو ترافيك كمتر سر ميره.بحث مى كنيد،مى خنديد و ...فقط مراقب باشيد يه وقت حواس راننده رو پرت نكنين🤨 تو اين عكس هم آناهيتا همه ى تلاش ش رو كرده كه حواسمو پرت كنه😂منم زور زدم چشم از فرمون برندارم.هرچند كه جلوم هم خبرى نبود جز ترافيك😖 🔴لطفا اون دوستان تون رو كه حدس مى زنيد فردا و پس فردا هم مسيرتون هستند،اين جا تگ كنيد شايد تونستيد همسفر شيد. حتى اونايى كه چندوقته ازشون بى خبريد يا دلگيريد.ترافيك جاى خوبى واسه حرف زدن و برطرف كردن كدورت هاست😉🦋❤️ #اشكان_خطيبى #ترافيك #تهران #آناهيتا_درگاهى #از_خودمان_شروع_كنيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران