امیرحسین رستمی می دانم اگر قضاوت نادرستی 
در مورد کسی بکنم،
دنیا تمام تلاشش را می کند
تا مرا در شرایط او قرار دهد
تا به من ثابت کند در تاریکی،
همه ما شبیه یکدیگریم.
فئودور داستایوسکی /. امشب سر صحنه ى ليسانسه ها.  عكس از رفيق هنرمند و مهربونم مهدى دانايى مقدم class=
می دانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم، دنیا تمام تلاشش را می کند تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت کند در تاریکی، همه ما شبیه یکدیگریم. فئودور داستایوسکی /. امشب سر صحنه ى ليسانسه ها. عكس از رفيق هنرمند و مهربونم مهدى دانايى مقدمثبت دیدگاه شما