حنا کامکار عمو جانِ هميشه #مهربان و #شادمان،
#زمينى_شدنت_مبارك
اميدوارم به همان اندازه كه #طبيعت را دوست دارى،
سفرت سبز باشد روى زمين زيباى مان
و صداى #ساز گوشنوازت؛
#كمانچه جارى باشد روى آن...
#هانا_كامكار
.
#happybirthday my dear #uncle;
#ardeshirkamkar
.
#kamancheh #kamanchehplayer #ardeshir_kamkar class=
عمو جانِ هميشه #مهربان و #شادمان، #زمينى_شدنت_مبارك اميدوارم به همان اندازه كه #طبيعت را دوست دارى، سفرت سبز باشد روى زمين زيباى مان و صداى #ساز گوشنوازت؛ #كمانچه جارى باشد روى آن... #هانا_كامكار . #happybirthday my dear #uncle; #ardeshirkamkar . #kamancheh #kamanchehplayer #ardeshir_kamkarثبت دیدگاه شما