حنا کامکار نمى دانم از #دلتنگى #عاشق ترم
يا از #عاشقى دلتنگ تر
فقط مى دانم در #آغوش منى
بى آنكه باشى.......
#عباس_معروفى
.
#عكس: #هانا_كامكار
.
#عشق #درخت #گياه #پاريس #بازتاب
#love #fallinginlove #tree #paris #window #reflection #instagramphoto #hanakamkar
#photo by #hana_kamkar class=
نمى دانم از #دلتنگى #عاشق ترم يا از #عاشقى دلتنگ تر فقط مى دانم در #آغوش منى بى آنكه باشى....... #عباس_معروفى . #عكس: #هانا_كامكار . #عشق #درخت #گياه #پاريس #بازتاب #love #fallinginlove #tree #paris #window #reflection #instagramphoto #hanakamkar #photo by #hana_kamkarثبت دیدگاه شما