امیرحسین رستمی .
كلاس گروهى مقدماتى عكاسى شهپر آرمات 
كه شامل ١٢ جلسه [جلسات تئورى و جلسات عكاسى محيطى ،جلسه نقد عكس هاى گرفته شده با حضور منتقد عكس ،جلسه بررسى عكس ها و مجموعه هاى تاثيرگذار و برتر دنيا ،و يك جلسه با حضور مهمان( سلبريتى و نويسنده ) كه بررسى تفاوت ديدگاه عكاسى كه تصوير را خلق ميكند و نويسنده يى كه تصوير را مى نويسه ]برگزار مى شود
زمان كلاس : پنج شنبه ها ساعت ١٣-١٥
مكان كلاس : سعادت آباد 
به همراه گواهى پايان دوره ...
جهت ثبت نام و اطلاعات بيشتر به صفحه شهپر آرمات دايركت بديد class=
. كلاس گروهى مقدماتى عكاسى شهپر آرمات كه شامل ١٢ جلسه [جلسات تئورى و جلسات عكاسى محيطى ،جلسه نقد عكس هاى گرفته شده با حضور منتقد عكس ،جلسه بررسى عكس ها و مجموعه هاى تاثيرگذار و برتر دنيا ،و يك جلسه با حضور مهمان( سلبريتى و نويسنده ) كه بررسى تفاوت ديدگاه عكاسى كه تصوير را خلق ميكند و نويسنده يى كه تصوير را مى نويسه ]برگزار مى شود زمان كلاس : پنج شنبه ها ساعت ١٣-١٥ مكان كلاس : سعادت آباد به همراه گواهى پايان دوره ... جهت ثبت نام و اطلاعات بيشتر به صفحه شهپر آرمات دايركت بديدثبت دیدگاه شما