علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
با دوست عزیزم آقا مهدی 
بهترینها را برایتان آرزومندم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان با دوست عزیزم آقا مهدی بهترینها را برایتان آرزومندم خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حقثبت دیدگاه شما