تینا پاکروان آقاى پرويز پرستويى عزيز و خانوم ستاره اسكندرى سه شنبه ٢٥ آبان ماه ساعت ٨ در پرديس ملت به ديدن فيلم نيمه شب اتفاق افتاد مى نشينند .
مفتخرم ميزبان اين دو عزيز و در كنار مردم خوبمان باشم 🌹 class=
آقاى پرويز پرستويى عزيز و خانوم ستاره اسكندرى سه شنبه ٢٥ آبان ماه ساعت ٨ در پرديس ملت به ديدن فيلم نيمه شب اتفاق افتاد مى نشينند . مفتخرم ميزبان اين دو عزيز و در كنار مردم خوبمان باشم 🌹ثبت دیدگاه شما