اشکان خطیبی من که چند سالیه از سینما بریدم ولی بدا به حال من و ما که تو فضایی نفس میکشیم که برای داغ کردن تنور خبرهای جشنواره مون از شرایط رفتاری امثال #مژگان_صابری سواستفاده می کنیم.
و صدافسوس که هنوز تفاوت آدم ها برامون اسباب شایعه پراکنی و سواستفاده ست.اگر اخبار مربوط به اوتيستيك بودن ايشون صحيح باشه بايد بگم كه اوتیسم بیماری نیست.یک تفاوته و ما اهالی پرمدعای فرهنگ هنوز کوچکترین اطلاعاتی درباره ی این پدیده ی رو به ازدیاد و مبتلایان معصوم ش نداریم.#تفاوت 
#اوتیسم #جهل #بازیگر #جشنواره_فجر
@iran.autism.association class=
من که چند سالیه از سینما بریدم ولی بدا به حال من و ما که تو فضایی نفس میکشیم که برای داغ کردن تنور خبرهای جشنواره مون از شرایط رفتاری امثال #مژگان_صابری سواستفاده می کنیم. و صدافسوس که هنوز تفاوت آدم ها برامون اسباب شایعه پراکنی و سواستفاده ست.اگر اخبار مربوط به اوتيستيك بودن ايشون صحيح باشه بايد بگم كه اوتیسم بیماری نیست.یک تفاوته و ما اهالی پرمدعای فرهنگ هنوز کوچکترین اطلاعاتی درباره ی این پدیده ی رو به ازدیاد و مبتلایان معصوم ش نداریم.#تفاوت #اوتیسم #جهل #بازیگر #جشنواره_فجر @iran.autism.associationثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران