امیرحسین رستمی مراسم وداع بامنصورخان پورحيدرى(پدر استقلال)فردا ٩ صبح ورزشگاه امجديه.خدا نگهدار اسطوره ى جنتلمن class=
مراسم وداع بامنصورخان پورحيدرى(پدر استقلال)فردا ٩ صبح ورزشگاه امجديه.خدا نگهدار اسطوره ى جنتلمن



ثبت دیدگاه شما