حسین پاکدل پاره حرف
...
اگر نفس نكشيدم،
بدان كه
بى هواى توام!
.
. class=
پاره حرف ... اگر نفس نكشيدم، بدان كه بى هواى توام! . .ثبت دیدگاه شما