شهرزاد کمال زاده عمر آدم مثل برق و باد مى گذره 🙈انگار همين نه سال پيش كه داشتيم تو همچين فصلى فيلم روز هفتم به كارگردانى اقاى مهدى كرم پور رو كار مى كرديم و حالا دوباره در كنار همكار جان محترم اقاى امير حسين آرمان در سريال مرز خوشبختى 😅🎥 class=
عمر آدم مثل برق و باد مى گذره 🙈انگار همين نه سال پيش كه داشتيم تو همچين فصلى فيلم روز هفتم به كارگردانى اقاى مهدى كرم پور رو كار مى كرديم و حالا دوباره در كنار همكار جان محترم اقاى امير حسين آرمان در سريال مرز خوشبختى 😅🎥ثبت دیدگاه شما