لادن سلیمانی فرهنگ يعني : 
بپذيريم وجودهرشخص دو بخش دارد،
بخش اول،چيزهايي كه انتخاب خودش نيستندوبه طورطبيعي به اوداده شده اند ونبايدمسخره شوند
بخش دوم،چيزهايي كه انتخاب خودش هستندوبه ماربطي ندارند
برتراند راسل class=
فرهنگ يعني : بپذيريم وجودهرشخص دو بخش دارد، بخش اول،چيزهايي كه انتخاب خودش نيستندوبه طورطبيعي به اوداده شده اند ونبايدمسخره شوند بخش دوم،چيزهايي كه انتخاب خودش هستندوبه ماربطي ندارند برتراند راسلثبت دیدگاه شما

s.e1375.n
❤️


shararehalikhan
@ladansoleymani سپاس بانو

ladansoleymani
@go3134 ❤️

go3431
قربونتون لادن جون😘😍👍

bizhan.babakhani7872
فیلسوف بزرگ تحلیلی ومنطقدان وریاضیدا ن معروف،با دید فلسفه تحلیلی به این مهم پرداخته اند،لکن فراموش کرده اند که درنگاه جدیدتر،فرهنگ دیگر طبیعت ثانوی وقدرت تولید معنا نمادسازس صرف نیست ودریک نسبیت پدیدارشناسانه وهرمنوتیکی،قدرت تولید وبازتولید تفسیر معنا نیز هویت فرهنگست،چه رسد به اداب ورسوم وسنن داده شده که ان نیز باید دردیالوگی امروزین وامکانی ونه چون چیزی قطعی ونهایی به محک تیز وتند تفسیر دراید.

golabsohrab
گلاب و عرقيات گياهي سهراب 🌸🌺

saeed.akbariiii021
😃😃

ladansoleymani
@shirin_ezz جانم ❤️

shirin_ezz
عزيزدلم😘😘😘

masoud_live_shiraz
@ladansoleymani 💕💕💓💞💞💞

ladansoleymani
@__raziyeh__1988__ 😙


ladansoleymani
@samin.sh68 عشق خواهر ❤️

__raziyeh__1988__
😄

m.jahanjahan
خوش بگذره

samin.sh68
خواهر قشنگم😍😍😍

mehdimogharari
خوش باشيد👍👍👍