حسین سلیمانی "بعضي دوست دارم ها" هم يك ميليوني شد.

براي يك ويديو ساده خيلي  بزرگي هست.
دم همتون گرم كه شنيدين.
دم رفقاي خوبم، رضا صادقي عزيز، شهاب مظفري مهربون، عرفان عليرضايي بامرام،ملاني بامعرفت و آمين دوست داشتني كه ضبط اين كار و انتخاب موسيقي هم باهاش بود و ... گرم كه از اين كار حمايت كردن.
كانال تلگرام از مرز ٢٧٠٠٠ نفر گذشت و كلي ذوق كردم الان. خيلي خوبين.
https://telegram.me/hosseinsoleimani
#حسين_سليماني 
@rezasadeghi_official 
@shahab_mozaffari 
@erfanalirezai 
@melan.fanpage &
@aaminmusic class=
"بعضي دوست دارم ها" هم يك ميليوني شد. براي يك ويديو ساده خيلي بزرگي هست. دم همتون گرم كه شنيدين. دم رفقاي خوبم، رضا صادقي عزيز، شهاب مظفري مهربون، عرفان عليرضايي بامرام،ملاني بامعرفت و آمين دوست داشتني كه ضبط اين كار و انتخاب موسيقي هم باهاش بود و ... گرم كه از اين كار حمايت كردن. كانال تلگرام از مرز ٢٧٠٠٠ نفر گذشت و كلي ذوق كردم الان. خيلي خوبين. https://telegram.me/hosseinsoleimani #حسين_سليماني @rezasadeghi_official @shahab_mozaffari @erfanalirezai @melan.fanpage & @aaminmusicثبت دیدگاه شما