علیرام نورایی با تشكر از بهرنگ نامدارى عزيز براى اين پست ، اميدوارم با ورود و برخورد قاطع پليس فتا به اين اتفاق شوم هر چه زودتر شاهد فضاى مجازى بدون زباله مجازى باشيم...
#پليس_فتا #فرهنگ #شعور 
#لطفأ_توهين_نكنيد class=
با تشكر از بهرنگ نامدارى عزيز براى اين پست ، اميدوارم با ورود و برخورد قاطع پليس فتا به اين اتفاق شوم هر چه زودتر شاهد فضاى مجازى بدون زباله مجازى باشيم... #پليس_فتا #فرهنگ #شعور #لطفأ_توهين_نكنيدثبت دیدگاه شما